Vi arbeider med å identifisere og forebygge alle aspekt ved HMS som kan påvirke, eller få negative konsekvenser for den enkeltes helse, det ytre miljø/bedriftens miljø, og vår og andres sikkerhet.

  • Null arbeidsulykker
  • Null sykefravær som kan relateres til arbeidet
  • Vedlikeholde HMS systemet, sammen med BHT og de ansatte, og implementere HMS i alle ledd i virksomheten
  • Vi skal håndtere vårt avvfall på en måte som gir mest mulig utnyttelse av avfallet, og er til minst mulig belastning for miljøet.

Kvalitet

Gjennom god planlegging, retningslinjer, positiv holdning, opplæring og informasjon, vil KHT AS kontinuerlig forbedre våre produkter og tjenester, samtidig som vi beskytter våre ansatte og omgivelsene. Vi benytter ett kvalitetssystem basert på ISO 9001 – 2015, og gjør nytte av vår erfaring gjennom distribuerte rutiner og arbeidsbeskrivelser.

Frisk når du kommer på jobb, frisk når du går hjem fra jobb

Odd Karl Nyrud

+47 930 30 429