KHT har kai-/lagerfasiliteter på Husøy Havn på Karmøy

  • ISPS godkjent havn
  • Lagerleie
  • Vannpåfylling
  • Lasting og lossing av båter
  • Tankvask

Karl Magnus “Maggi” Sjøen

+47 916 56 520