Ove Kenneth Kvalavåg

Daglig leder/eier

+47 954 41 735

Kai Brun

Prosjektleder/eier

+47 917 84 003

Karl Magnus “Maggi” Sjøen

Prosjektleder

+47 916 56 520

Kjell Signar Kristoffersen

Prosjektleder

+47 405 54 970

Odd Karl Nyrud

HMS/KS

+47 930 30 429

Kjell Brun

Båtfører/eier

+47 411 28 477