KHT som med hovedfokus tilbyr maritime tjenester i og ved vann.

Våre kunder tilbys en totalpakke fra prosjektets begynnelse, via gjennomføring til sluttfase.

Våre ansatte har ulik og bred kompetanse og erfaring innen ulike yrker og mad lang maritim bakgrunn, noe som gjør at KHT AS kan dekke de mange ulike tjenester som kundene har behov for.

Vårt fokus på HMS/Kvalitet og stadig påfyll av kurs og utdanning, gjør at vi kan levere tjenester med høy kvalitet på en sikker måte.

Selskapet er lokalisert på Karmøy.